Logo Website

Chi Cryptostylis R. Brown 1810

23/02/2020
Trên thế giới có trên 20 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Cryptostylis arachnites (Blume) Blume 1858 

Tên đồng nghĩa: Cryptostylis alismifolia F.Muell. 1881; Cryptostylis arachnites (Blume) Hassk.  1844; Cryptostylis erythroglossa Hayata 1914; Cryptostylis fulva Schltr. 1911.       

Tên Việt Nam: Ân thư nhện (PHH), Vòi ẩn nhện (TH).

Mô tả: Địa lan rễ có lông, cao 20-50cm lá 1-4 chiếc, chùm hoa dài 60 cm, hoa  7-15 chiếc, to 3- 3,75 cm, nở liên tiếp vào mùa Đông. 

Phân bố: Quảng Ninh, Tây Nguyên, Nha Trang, Bảo Lộc.

Ghi chú: Loài này rất giống với loài Cryptostylis javanica, nhưng nhưng loài này sau một thời gian trồng ra nhiều hoa hơn.

Tham khảo Hoalanvietnam