Logo Website

Chi Cyrtosia Blume. 1825

23/02/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Cyrtosia integra (Rolfe ex Downie) Garay 1986         

Tên Việt Nam: Hoại mọng nâu (TH). Mô tả:  Lan hoại sinh cao 60 cm, dò hoa cao tới 60 cm, hoa to 2 phân nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Bắc Cạn, Thừa Thiên, Bạch Mã. 

2. Cyrtosia javanica Blume 1825

Tên đồng nghĩa: Cyrtosia minahassae (Schltr.) Garay 1986; Galeola javanica (Blume) Benth. & Hook. f. 1883.       

Tên Việt Nam: Lan leo Java (PHH), Hoại mọng vàng (TH).

Mô tả: Lan không lá, thân cây cao 15 phân có vẩy (lá). Dò hoa moc dài, hoa to 1,4 cm nở liên tục.

Phân bố: Thừa Thiên, Tây Nguyên.  

3. Cyrtosia nana (Rolfe ex Downie) Garay 1986 

Tên đồng nghĩa: Galeola nana Rolfe ex Downie 1925.                    

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả:Lan hoai sinh không lá, cao 15- 20 cm. Hoa 6-11 chiếc, to 2 phân nở vào mùa Xuân. 

Nơi mọc: Cúc Phuơng, Ninh Bình, Thạch Thành, Thanh Hoá. 

Tham khảo Hoalanvietnam