Logo Website

Chi Diglyphosa Blume 1825

26/02/2020
Chi lan này có 3 loài trên thế giới, Việt Nam có 1 loài.

1. Diglyphosa evrardii (Gagnep.) Tang & Wang 1951 

Tên đồng nghĩa: Collabium evrardii (Gagnep.) Aver. 1999              

Tên Việt Nam:  Chưa có.

Mô tả: Địa lan, lá 1-2 chiếc, Chùm hoa cao 8-10 cm nở vào mùa Xuân. Nơi mọc:

Phân bố: Đặc hữu của Việt Nam, mọc tại Đà Lạt, đèo Prenn, Cam Ly.

Tham khảo Hoalanvietnam