Logo Website

Chi Diploprora Hook.f. 1890

26/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt nam có 1 loài.

1. Diploprora championii (Lindl.) Hook.f. 1890  

Tên đồng nghĩa: Stauropsis championii (Lindl.) Tang & F.T.Wang 1951; Stauropsis kusukusensis (Hayata) Tang & F.T.Wang 1951.                

Tên Việt Nam: Song thái mỹ (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân bò dài có nhiều rễ phụ, lá vặn vẹo.  Chùm hoa ngắn, 2-3 hoa,  to 1,5 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Sapa, Lào Cai, Tam Đảo, Vĩnh Phú.

Tham khảo Hoalanvietnam