Logo Website

Chi Epipactis Sw. 1757

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt nam có 2 loài.

1. Epipactis alatus Aver. & Efimov 2006.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, cao 22 cm, lá mọc cách xa nhau 2-5 cm, dài  3-7 cm, rộng 2-4 cm. Chùm hoa dài 4 cm, hoa to 1 cm, không mở rộng, nở vào mùa Đông. 

Nơi mọc:  Phan kế Lộc, TV Thao, P.V The N.S.Khang và Leonid Averyanov tìm thấy Mèo Vạc Hà Giang vào tháng 11-2005.   

2. Epipactis atromarginata Seidenfaden  

Tên Việt Nam: Lan bông dầy vàng (TH).

Mô tả: Địa lan, thân cao 75-120 cm. Lá dài 12-14 cm, rộng 3 cm. Chùm hoa ở trên ngọn dài 7-15 phân. Hoa 5-7 chiếc to 2 phân, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Gia Lai, Quảng Trị. Nguyễn tiến Hiệp và Phan kế Lộc đã thấy cây này tại đồng cỏ bên bờ suối trong vùng bảo tồn Da Krong, tỉnh Quảng Trị vào tháng 3 năm 2006.

Tham khảo Hoalanvietnam