Logo Website

Chi Epipogium J.F. Gmel. 1792

03/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Epipogium roseum (D. Don) Lindl. 1857 

Tên đồng nghĩa: Epipogium pooneranthum Fukuy. 1942; Epipogium rolfei (Hayata) Schltr. 1911; Epipogium sessanum S.N.Hegde & A.N.Rao 1982.                

Tên Việt Nam: Thượng duyên (PHH), Lan vòi bông hồng (TH).

Mô tả: Địa lan, hoại sinh không lá, thân cao 60-80 cm. Hoa 10-15 chiếc, to 2,5 cm nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Cồn Cương, Nghệ An, Thường Xuân, Thanh Hoá, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Tham khảo Hoalanvietnam