Logo Website

Chi Eriodes Rolfe 1915

03/03/2020
Chi lan này chỉ có 1 loài duy nhất mọc tại Việt Nam và các nước: Ấn Độ, Butan, Malaysia và Thái Lan.

1. Eriodes barbata (Lindl.) Rolfe 1915

Tên đồng nghĩa: Tainiopsis barbata (Lindl.) Schltr. 1915; Coelogyne nigrofurfuracea Guillaumin 1955; Eria barbata (Lindl.) Rchb.f. 1861.    

Tên Việt Nam: Nĩ cầu (PHH), Lan len giả (TH).

Mô tả: Phong lan hay thạch lan cỡ lớn, thân ngắn, lá 1-3 chiếc dài 40 cm, rộng 6 cm. Chùm hoa dài tới 80 cm, hoa 5-9 chiếc, kích thước 3 cm, thơm và nở vào Thu-Đông.

Phân bố: Lâm Đồng.

Tham khảo Hoalanvietnam