Logo Website

Chi Erythrodes Blume 1825

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, ở Việt nam có 2 loài.

1. Erythrodes blumei (Lindl.) Schltr. 1905            

Tên Việt Nam: Lan thài lài (TH).

Mô tả: Địa lan cỡ trung, thân mọc thẳng, lá 4 chiếc mọc ở gốc, chùm hoa cao 40-60 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 6 mm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai (Văn Bản), Yên Bái, Hà Nam Ninh. 

2. Erythrodes hirsuta (Griff.) Ormerod 1997 

Tên đồng nghĩa: Erythrodes herpysmoides (King & Pantl.) Schltr. 1911; Erythrodes seshagiriana A.N.Rao 1997.           

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Địa lan, lá 6-7 chiếc. Chùm hoa cao 15-30 cm phủ đầy lông, hoa 7-10 chiếc, kích thước 5 mm nở vào Đông-Xuân.

Phân bố: Hương Hoá, Quảng Trị.

Tham khảo Hoalanvietnam