Logo Website

Chi Esmeralda H. G. Reichenbach 1862

04/03/2020
Chi lan này có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Esmeralda bella H. G. Reichenbach. 1888

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, thân đơn cao 70 cm-1m. Lá mọc so le, rộng 4 cm, dài 10 cm. Chùm hoa dài 12-18 cm, hoa 3-4 chiếc to 3-5 cm, hơi thơm, nở vào cuối Thu và mùa Đông.

Phân bố: Sìn Hồ, Tam Đường, Lai Châu, Sa Pa, Bình Lư, Lào Cai.

Tham khảo Hoalanvietnam