Logo Website

Chi Flickingeria A.D. Hawkes 1961

06/03/2020
Trên thế giới có khoảng 70 loài, ở Việt Nam có 12 loài.

1. Flickingeria albopurpurea Seidenf. 1980            

Tên Việt Nam:Lan Thạch hộc (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân dưới nhỏ bên trên phình ra. Lá 1 chiếc, hoa đơn độc kích thước 1,8 cm, mau tàn.  

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng.   

2. Flickingeria angustifolia (Blume) A.D.Hawkes 1965  

Tênđồng nghĩa:Flickingeria poilanei(Gagnep.) A.D.Hawkes 1965.

Tên Việt Nam: Thạch hộc thuốc (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, các nhánh mọc xa nhau 3-7 cm, lá 1 chiếc. Hoa đơn độc cuống ngắn, kích thước 9 mm nở vào cuối Xuân.  

Phân bố: Tây Nguyên, Lâm Đồng. 

3. Flickingeria bancana (J.J.Sm.)  A.D.Hawkes 1965   

Tên đồng nghĩaDendrobium bancanumJ.J.Sm. 1909;  Ephemerantha trilamellataP.F.Hunt & Summerh. 1961.                

Tên ViệtNam: Thạch hộc ban ca (TH). 

Mô tả: Phong lan, thân hình thoi, bò dài. Lá một chiếc, hoa một chiếc kích thước 1,15 cm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Tây Nguyên.  

4. Flickingeria calocephala Z. H. Tsi & S. C. Chen 1995             

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân gồm nhiều giả hành mầu vàng xanh dài 4-6 cm, mọc từng  đoạn lên thẳng hay buông rũ xuống. Lá một chiếc, đầu nhọn, dài 8-12 cm. Hoa 1-2 chiếc, kích thước 1,25 cm, mầu vàng chanh, lưỡi nâu đỏ, hoa tàn trong ngày. Hoa nở vào tháng 6-7. 

Phân bố: Vân Nam, Trung Quốc, Hòa Bình, Việt Nam. 

5. Flickingeria fimbriata(Blume) A.D. Hawkes 1961  

Tên đồng nghĩaFlickingeria binnendijkii(Rchb.f.) A.D.Hawkes 1965; Flickingeria kunstleri(Hook.f.) A.D.Hawkes 1965.                    

Tên ViệtNam: Thạch hộc mi. 

Mô tả: Phong lan, thân hình thoi dài 6-10 cm, lá 1 chiếc dài 20 cm. Hoa 1-2 chiếc kích thước 3-5 cm, thơm nhưng chóng tàn, hoa nở vào mùa Xuân-Hè. 

Phân bố: Khắp Bắc, Trung, Nam.   

6. Flickingeria forcipata (Kraenzl.) A.D.Hawkes 1965 

Tên đồng nghĩa:Flickingeria padangensis(Schltr.) A.D.Hawkes 1965; Flickingeria piestobulbon(Schltr.) Brieger 1981.               

Tên Việt Nam: Thạch hộc Tây Nguyên (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân nhỏ một lá dài 7-10 cm, rộng 2 cm.  Hoa một chiếc kích thước 1 cm, nở vào mùa Xuân.  

Phân bố: Tây Nguyên.  

7. Flickingeria fugax (Rchb.f.) Seidenf. 1980  

Tên đồng nghĩaCallista fugax(Rchb.f.) Kuntze 1891;Dendrobium fugaxRchb.f. 1871.             

Tên ViệtNam: Chưa có. 

Mô tả: Phong lan, thân hình thoi, lá một chiếc cứng mọc thẳng đứng. Hoa 1-2 chiếc kích thước 1,5-2 cm nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Trùng khánh, Cao Bằng, Cúc Phương, Ninh Bình.  

8. Flickingeria macraei (Lindl.) Seidenf. 1980

TênđồngnghĩaEphemerantha macraei(Lindl.) P.F.Hunt & Summerh. 1961; Flickingeria rabanii(Lindl.) Seidenf. 1980.                    

Tên ViệtNam: Chưa có. 

Mô tả: Phong lan, thân buông thõng, thân dẹp. Lá 1 chiếc, hoa 1-2 chiếc nở vào Hè-Thu. 

9. Flickingeria ritaeana(King & Pantl.) A.D.Hawkes 1965 

Tên đồng nghĩaDendrobium ritaeanumKing & Pantl. 1897; Desmotrichum ritaeanum (King & Pantl.) Kraenzl. 1910; Ephemerantha ritaeana (King & Pantl.), P.F.Hunt & Summerh. 1961.          

Tên Việt Nam: Thạch hộcTam Đảo. 

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân hình thoi, lá 1 chiếc dài 7 cm rộng 1 cm. Hoa một chiếc nở từ mùa Hè đến mùa Thu. 

Phân bố: Vĩnh Phú, Tam Đảo, Hà Nam Ninh, Tây Nguyên, Lâm Đồng.  

10. Flickingeria stenoglossa (Gagnep.) Seidenf. 1980  

TênđồngnghĩaDendrobium stenoglossumGagnep. 1932; Desmotrichum stenoglossum(Gagnep.) Tang & F.T.Wang 1951; Ephemerantha stenoglossa (Gagnep.) P.F.Hunt & Summerh. 1966.                             

Tên ViệtNam: Thạch hộc mảnh (TH). 

Mô tả: Phong lan, cao 20-30 cm, thân hình thoi, lá 1 chiếc. Hoa đơn độc to 1-2 phân. 

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng. 

11. Flickingeria unibulbis Seidenf. 1980  

Phân bố:Leonid Averyanov cho biết có tìm thấy tại Lâm Đồng, nhưng không tìm thấy hình ảnh tư liệu nào nói rõ về cây lan này. 

12. Flickingeria vietnamnensis Seidenf. 1992  

Tên Việt Nam: Thạch hộc, Việt Nam. 

Mô tả: Phong lan nhỏ, mọc từng khóm nhỏ cao 12-15 cm, lá 1 chiếc. Hoa 1 chiếc. 

Phân bốLoài này đặc hữucủa Việt Nam, chỉ mọc tại Lâm Đồng.          

Tham khảo Hoalanvietnam