Logo Website

Chi Geodorum G. Jacks 1811

10/03/2020
Trên thế giới có 10 loài, Việt nam có 6 loài.

1. Geodorum attenuatum Griff. 1845  

Tên đồng nghĩaGeodorum cochinchinense Gagnep. 1932; Geodorum laoticum Guillaumin 1965; Geodorum regnieri Gagnep. 1932.          

Tên Việt Nam: Địa kim thon (PHH), Lan đất Nam bộ (TH). 

Mô tả: Địa lan cao khoảng 30 cm, lá 2-3 chiếc dài 25 cm, rộng 9 cm. Dò hoa mọc từ cây non, cao 10 cm, hoa to 2 cm, 10-15 chiếc, nở vào cuối Đông. 

Phân bố: Ba Vì, Tam Đảo, Cát Bà, Cát Hải, Huế, Tây Nguyên.    

2. Geodorum citrinum Jacks. 1802  

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 40-50 cm, chùm hoa cong xuống, hoa 5-7 chiếc kích thước 3,75-4 cm, nở vào mùa Xuân.  

Phân bố: Hàm Thuận, Bình Thuận.                     

3. Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr. 1919   

Tên đồng nghĩaGeodorum pacificum Rolfe 1908; Geodorum tricarinatum Schltr. 1911.                 

Tên ViệtNam: Địa kim hoa dầy (PHH), Lan đất hoa dầy (TH). 

Mô tả: Địa lan cao 30-50 cm, lá 2-5 chiếc dài 25 cm, dò hoa cao 30-40 cm, ngọn uốn cong chữ U, có 10-25 hoa, nở vào Thu cho tới mùa Xuân. 

Phân bố: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phước Thành.  

4. Geodorum pulchellum Ridl. 1908                  

Tên Việt Nam: Lan đất đẹp (TH). 

Mô tả: Địa lan, lá 2-3 chiếc dài 20-25 cm, chùm hoa cao 6-13 cm, hoa 8-12 chiếc,  kích thước 2 cm, mọc sát với nhau, thơm ngọt nhưng không mở rộng, nở vào mùa Xuân.  

Phân bố: Quảng Ngãi, Quảng Bình.   

5. Geodorum recurvum (Roxb.) Alston 1931 

Tên đồng nghĩaLimodorum recurvum Roxb. 1795.             

Tên Việt Nam: Địa kim cong (PHH), Lan đất cong (TH). 

Mô tả: Địa lan, lá 2-3 chiếc dài 15-25 cm, chùm hoa dài 15-18 cm, đầu uốn cong xuống. Hoa to 2 cm, 12-18 chiếc, nở vào Đông-Xuân. 

Phân bố: Đồng Nai, Phước Bình.  

6. Geodorum siamense Rolfe ex Downie 1925  

Tên đồng nghĩaGeodorum parviflorum Gagnep. 1932.                   

Tên Việt Nam: Địa kim Xiêm (PHH), Lan đất Thái (TH). 

Mô tả: Địa lan cao 15-25 cm, lá 2-3 chiếc dài 10-15 cm. Chùm hoa dài 15-20 cm, hoa 7-10 chiếc, to 2 cm, nở vào cuối Đông đầu Xuân. 

Phân bố: Đồng nai, Sông Bé.    

Tham khảo Hoa lan Việt Nam