Logo Website

Chi Grammatophyllum Blume 1825

11/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Grammatophyllum speciosum Blume 1825                               

Tên Việt Nam: Thanh Tuyền (PHH), Diệp lệ vàng (TH).  

Mô tả: Địa lan hay phong lan cỡ lớn. Thân cao từ 1-3 m, Chùm hoa ở ngọn, 30-50 hoa, to 10-12cm nhưng có thể lớn tới 20 cm. Rất lâu tàn và hơi thơm, nở vào cuối Thu và đầu mùa Đông.  

Phân bố: Gần đây, Nguyễn vũ Khôi và các bạn hữu đã tìm thấy ở Phú Quốc, Kiên Giang.                

Tham khảo Hoa lan Việt Nam