Logo Website

Chi Grosourdya Rchb. f. 1864

12/03/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 2 loài.

1. Grosourdya appendiculata H. G. Reichenbach. 1888

Tên đồng nghĩaPteroceras appendiculatum (Blume) Holttum 1960; Saccolabium oberonioides Guillaumin 1963; Sarcochilus appendiculatus (Blume) J.J.Sm. 1905.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, lá 5-8 chiếc, dài 3-5 cm, rộng 1-1,5cm. Chùm hoa dài 4-5 cm, hoa 3-5 chiếc, kích thước 8-15 mm. Nở vào cuối Hè, đầu Thu nhưng chỉ 1 ngày đã tàn.

Phân bố: Định Quán, Đồng Nai, Trị An, Đắc Nông.

2. Grosourdya muscosa (Rolfe) Garay 1972

Tên đồng nghĩaPteroceras carrii (L.O.Williams) Holttum 1960; Sarcochilus carriiL.O. Williams 1937; Sarcochilus maculatus Carr 1929; Sarcochilus muscosus Rolfe 1893.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-6 chiếc, chùm hoa dài 3-5 cm, hoa 2-3 chiếc.

Phân bố: Lâm Đồng, Đồng Nai.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam