Logo Website

Chi Hancockia Rolfe 1903

14/03/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

1. Hancockia uniflora Rolfe 1903  

Tên đồng nghĩaChrysoglossella japonica Hatus. 1967; Hancockia japonica (Hatus.) Maek. 1971.                      

Tên Việt Nam: Hàn Cốc (PHH), Hoan Cốc (TH). 

Mô tả: Địa lan nhỏ, lá mỗi đốt 1 chiếc, chùm hoa dài 12 cm, hoa kích thước 2 cm nở từng chiếc một vào mùa Hè

Phân bố: Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Lào Cai.  

Tham khảo Hoa lan Việt Nam