Logo Website

Chi Hemipilia Lindl. 1835

16/03/2020
Trên thế giới có 17 loài, Việt nam có 2 loài.

1Hemipilia calophylla E.C.Parish & Rchb.f. 1874  

Tên đồng nghĩaGalearis subrotunda (King & Pantl.) P.F.Hunt 1971; Hemipilia amethystina Rolfe ex Hook.f. 1897; Orchis subrotunda King & Pantl. 1897.                                        

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan hay thạch lan nhỏ, lá 1-2 chiếc dài 7cm, rộng 4-5 cm, có sọc mầu nâu. Chùm hoa cao 5-10 cm, hoa 1-4 chiếc kích thước 1,5-2 cm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Nguyễn Tiến Hiệp, Leonid Averyanov và Phan kế Lộc đã tìm thấy tại Lai Châu năm 2006 và tại Quan Sơn, Thanh Hoá vào tháng 8 năm 2007.                      

2. Hemipilia discolor Aver. & Averyanova 2006                               

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Thạch lan lá 2 chiếc dài 12 cm. Chùm hoa cao 6-12 cm, hoa 4-12 chiếc to 8-10 cm. 

Phân bố: Nguyễn Tiến Hiệp, Leonid Averyanov và Phan kế Lộc đã tìm thấy ở Bản Thi, Chợ Đồn, Bắc Kạn vào tháng 5 năm 2004.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam