Logo Website

Chi Herpysma Lindl 1833

19/03/2020
Trên thế giới và Việt Nam chỉ có 1 loài:

1. Herpysma longicaulis Lindl. 1840 

Tên đồng nghĩaErythrodes bracteata (Blume) Schltr. 1905; Herpysma bracteata (Blume) J.J.Sm. 1934; Herpysma sumatrana Carr 1933.            

Tên Việt Nam: Hoạt bích (PHH), Hiên chí (TH). 

Mô tả: Địa lan cao 30 cm, lá 9-10 chiếc. Chùm hoa ở ngọn, dài 15-25 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 1 cm, nở vào cuối Hè, đầu Thu. 

Phân bố: Tây Nguyên, Lâm Đồng.   

Tham khảo Hoa lan Việt Nam