Logo Website

Chi Hetaeria Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 20 loài, Việt Nam có 6 loài.

1. Hetaeria affinis (Griff.) Seidenf. & Ormerod 2001 

Tên đồng nghĩaGoodyera affinis Griff. 1851; Hetaeria rubens (Lindl.) Hook.f. 1890.              

Tên Việt Nam: Lan Môi lật (TH). 

Mô tả: Địa lan cao 20-30 cm, lá 4-5 chiếc. Chùm hoa ở ngọn cao 8-16 cm hoa mọc chi chít kích thước 5 mm phủ đầy lông, nở vào mùa Đông. 

Phân bố: Trung Quốc, Bangladesh, Assam, Đông Himalayas, Myanamar, Thái Lan và Việt Nam.

2. Hetaeria alta Ridl. 1896        

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan, lá 3 chiếc, chùm hoa dài 18 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước 4 mm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Nam Đồng, Thừa Thiên. 

3. Hetaeria anomala Lindl. 1857

Tên đồng nghĩaHetaeria biloba (Ridl.) Seidenf. & J.J.Wood 1992; Hetaeria grandiflora Ridl. 1923; Hetaeria rotundiloba J.J.Sm. 1926.                      

Tên Việt Nam: Chưa có. 

Mô tả: Địa lan lá 2-5 chiếc, chùm hoa dài 23 cm, hoa 5-10 chiếc, kích thước 6 mm nở vào mùa Đông-Xuân.  

Phân bố: Bố Trạch, Quảng Bình.  

4. Hetaeria finlaysoniana Seidenf. 1997 

Tên đồng nghĩaGoodyera elongata Lindl.1840; Hetaeria elongata (Lindl.) Trimen 1885; Orchiodes elongatum (Lindl.) Kuntze 1891; Rhamphidia elongata (Lindl.) Lindl. 1857.   

Tên Việt Nam: Chưa có. 

Mô tả: Địa lan cao 40-50 cm. Thân đứng có 4-5 lá dài 4,5-6 cm, rộng 2,5-3 cm. Chùm hoa ở ngọn dài 15-20 cm, có lông, nhiều hoa kích thước 8-12 mm nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Hòn Bà, Khánh Hòa.                     

5. Hetaeria oblongifolia Blume 1825 

Tên đồng nghĩaHetaeria erimae (Schltr.) Schltr. 1910; Hetaeria helferi Hook.f. 1890; Hetaeria pauciseta J.J.Sm. 1912; Hetaeria raymundii Schltr. 1921.          

Tên Việt Nam: Môi lật lá thuôn (TH). 

Mô tả: Địa lan cao 20-50 cm, lá 4-8 chiếc. Chùm hoa dài 15-30 cm, hoa 10-15 chiếc,  kích thước 5-7 mm, nở vào mùa Xuân tới mùa Thu. 

Phân bố: Bà Rịa, Vũng Tàu, Côn Đảo.   

6. Hetaeria youngsayei Ormerod 2004.  

Tên đồng nghĩaHetaeria shiuyingiana L.Li & F.W. Xing 2009. 

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 20-40 cm, thân nhỏ lá 2-5 chiếc dài 3-8 cm, rộng 2-4 cm. Dò hoa cao 20-22 cm. Hoa 14-20 chiếc kích thước 8-10 mm, không mở rộng, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Quảng Trị, Hòn Bà, Khánh Hoà.  

Ghi chú: Cây này truớc đây đuợc ghi nhận lầm là Hetaeria nitida Ridl. 1896

Tham khảo Hoa lan Việt Nam