Logo Website

Chi Hymenorchis Schlechter 1913

19/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Hymenorchis phitamii Aver. 2012                 

Tên Việt Nam: Lan Phi Tâm

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, thân rất ngắn từ 0,5-2 cm, với 5-10 lá xếp ở 2 bên, dài 1,25-2 cm, ngang từ 0,5-1 cm và rất nhiều rễ. Chùm hoa mọc ở cuống lá dài 0,5-1 cm, với 2-4 hoa, kích thước hoa 1-1,5 cm. Cánh hoa mầu trắng, mỏng, không hương thơm, chóng tàn nở vào mùa Thu.  

Phân bố: Đặc hữu của Việt Nam do Nguyễn Phi Tâm tìm thấy ở khu rừng thuộc xã Đưng K Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng vào năm 2010.   

Tham khảo Hoa lan Việt Nam