Logo Website

Chi Lecanorchis Blume 1856

19/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Lecanorchis javanica Blume 1856  

Tên đồng nghĩaLecanorchis papuana Schltr. 1911; Lecanorchis pauciflora J.J.Sm. 1918; Lecanorchis triloba J.J.Sm. 1908.          

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 15 cm, chùm hoa cao tới 40 cm, hoa 3-7 chiếc, kích thước 1,6 cm.  

Phân bố: Lào Cai, Tây Nguyên.  

2. Lecanorchis malaccensis Ridl. 1893   

Tên đồng nghĩaLecanorchis ridleyana Schltr. 1911.       

Tên Việt Nam: Chưa có.  

Mô tả: Địa lan thân cao 20-50 phân mầu tím đen. Chùm hoa ngắn, hoa 3-6 chiếc to 1-1,5 cm nở dần dần vào mùa Xuân. 

Phân bố: Đắk Nông, Ngọc Lĩnh, Kon Tum. 

3. Lecanorchis multiflora J. J. Sm 1918            

Tên Việt Nam: Lan Lê nhiều hoa (Lý Thọ). 

Mô tả: Địa lan hoại sinh không lá. Chùm hoa cao 10-15 cm, hoa 5-7 chiếc, kích thước 5 mm, nở vào cuối Xuân. 

Phân bố: Phú Quốc.   

4. Lecanorchis nigricans Honda 1931                

Tên đồng nghĩaLecanorchis nigricans var. yakusimensis T.Hashim. 1990; Lecanorchis ohwii Masam. 1933; Lecanorchis oligotricha Fukuy. 1942; Lecanorchis purpurea Masam. 1929; Lecanorchis taiwaniana S.S.Ying 1987. 

Tên Việt Nam:  Chưa có. 

Mô tả: Địa lan nhỏ, thân đứng chùm hoa, dài 3-5 cm, hoa kích thước 2,5 cm, hoa 5-8 chiếc, nở vào đầu Hè. 

Phân bố: Hòn Bà, Khánh Hòa. 

5. Lecanorchis vietnamica Aver. 2005                

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Lan hoại sinh không lá, cao khoảng 15 cm, hoa 5-7 chiếc, kích thước 1,5 cm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Trà Lênh, A Lưới, Thừa Thiên - Huế.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam