Logo Website

Chi Lockia Aver. 2012

19/03/2020
Chi Lockia Aver. trên thế giới mới có duy nhất một loài mọc tại Việt Nam. Loài lan này được đặt tên để vinh danh Giáo sư, tiến sĩ Phan Kế Lộc, một nhà thực vật học nổi tiếng đã cống hiến rất nhiều trong việc khảo sát các loài thảo mộc ở Việt nam và sonii để ghi danh ông Nguyễn thanh Sơn người tìm ra cây lan này.

1. Lockia sonii Aver. 2012

Tên Việt Nam: lan Lộc Sơn.

Mô tả: Phong lan thân đơn, thân và hoa trông giống như Vanda teres và Luisia, thân mọc thẳng cao chừng 50 cm, ngang kích thước 4-8 mm. Lá cứng và dài 15-20 cm, ngang 5-8 mm. Chùm hoa mọc ở kẽ lá, dài 3-4 cm, hoa 8-10 chiếc kích thước 1-2 cm, nở vào đầu mùa Xuân.

Phân bố: Leonid Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn Thanh Sơn thấy tại Chiềng Cọ, Sơn La. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam