Logo Website

Chi Malleola J.J.Sm. & Schlechter 1913

19/03/2020
Trên thế giới có 30 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Malleola dentifera J.J. Sm. 1927

Tên đồng nghĩaAscochilus vietnamensis Guillaumin 1964; Malleola vietnamensis (Guillaumin) Guillaumin 1964.

Tên Việt Nam: Nhãn ngư răng (TH).

Mô tả: Phong lan thân rũ dài 5-10 cm, lá 6-8 chiếc, chùm hoa dài 10 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 7 mm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Lai Châu, Đồng Nai.

2. Malleola insectifera (J.J.Sm.) J.J.Sm. & Schltr. 1913 

Tên đồng nghĩaSaccolabium insectiferum J.J.Sm. 1905.

Tên Việt Nam: Lan ruồi (PHH), Nhãn ngư ruồi (TH).

Mô tả: Phong lan, lá 10-15 chiếc. Chùm hoa 7-10 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 5 mm nở vào mùa Xuân Hè.

Phân bố: Vĩnh Phúc, Cúc Phương, Kon Tum.

3. Malleola seidenfadenii Christenson 1998

Phân bố: Leonid Averyanov và Phan kế Lộc đã tìm thấy ở Đa Krông, Quảng Trị vào tháng 3 năm 2006.

4. Malleola sylvestris (Ridl.) Garay 1972 

Tên đồng nghĩa: Malleola undulata J.J.Sm. & Schltr. 1913; Saccolabium sylvestre Ridl. 1911; Saccolabium undulatum Ridl. 1900  

Tên Việt Nam: Nhãn ngư bạc (TH).

Phân bố: Đồng Nai, Nam Cát Tiên.

Mô tả: Phong lan, dài khoảng 20 cm lá dài 25 rộng 2 cm. Chùm hoa dài 10-15 cm, kích thước hoa 3 mm.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam