Logo Website

Chi Mischobulbum Schlechter 1911

19/03/2020
Trên thế giới có 7-8 loài, Việt nam có 1 loài.

1. Mischobulbum cordifolium (Hook. f.) Schltr. 1911

Tên đồng nghĩaTainia cordifolia Hook. f. 1889; Tainia fauriei Schltr. 1911.

Tên Việt Nam: Vân củ tím (TH).

Mô tả: Địa lan, thân bò trên mặt đất, lá mọc từng chiếc một dài 13 cm, rộng 8 cm chùm hoa thẳng đứng cao 25 cm, hoa nở 5-8 chiếc một, kích thước 2-3 cm, nở vào cuối Xuân và đầu mùa Haè.

Phân bố: Văn Bản, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Tây Nguyên.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam