Logo Website

Chi Neogyna Rchb.f. 1852

19/03/2020
Trên thế giới có một loài duy nhất mọc tại Việt Nam, Ấn Độ, Thái lan, Trung Quốc.

1. Neogyna gardneriana (Lindl.) Rchb.f. 1852

Tên đồng nghĩaCoelogyne gardneriana Lindl. 1830; Pleione gardneriana (Lindl.) Kuntze, 1891.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Thạch lan, củ cao 9-15 cm. Lá dài 30-40 cm, rộng 4-8 cm. Chùm hoa dài 20 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước 4-5 cm không mở rộng, nở vào mùa Đông.

Phân bố: Đinh Văn Tuyến là người đầu tiên phát hiện thấy ở Việt Nam ở Hoàng Liên Sơn 17-9-2006.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam