Logo Website

Chi Odontochilus Blume 1859

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 6 loài.

1. Odontochilus echinatus Aver. & Averyanova 2006 

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 20-25 cm, lá 4-6 chiếc dài 8-13 cm rộng 2,5-4 cm. Chùm hoa dài 7-9 cm hoa kích thước 1-2 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Núi bạch Mã, Thừa Thiên.

2. Odontochilus inabai (Hayata) Hayata ex T. P. Lin 1975 

Tên đồng nghĩaAnoectochilus inabai Hayata 1914.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Đia lan, lá 4-7 chiếc. Chùm hoa ở ngọn, 10-17 cm có lông, hoa 5-10 chiếc, kích thước

1,85 cm, nở vào Xuân - Hè.

Phân bố: Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam.   

3. Odontochilus poilanei (Gagnep.) Ormerod 2002

Tên đồng nghĩaChamaegastrodia poilanei (Gagnep.) Seidenf. & A.N.Rao 1994; Evrardia poilanei Gagnep. 1932; Evrardianthe poilanei (Gagnep.) Rauschert 1983; Hetaeria poilanei (Gagnep.) Tang & F.T.Wang 1951.

Tên Việt Nam: Hoạt lan (PHH), Môi lật (TH).

Mô tả: Địa lan không lá, có nhiều vỏ bọc như chiếc vẩy mầu tím đỏ có lông, cao 20 cm. Hoa mọc ở ngọn, 3-10 chiếc, kích thước 1 cm nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Kon Tum, Núi Bì Đúp, Lâm Đồng, Lạc Dương.

4. Odontochilus saprophyticus (Aver.) Ormerod 2003

Tên đồng nghĩaPristiglottis saprophytica Aver. 2003

Tên Việt Nam: Xuân thiệt hoại sinh.

Mô tả: Lan cộng sinh, không lá và diệp luc, mầu nâu tía. Thân đứng, cao 22 cm. Chùm hoa dài 10 cm. Hoa khoảng 16 chiếc, kích thước 5-6 mm mầu trắng, khi nở lộn ngược và nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lạc Dương, Lâm Đồng.

5. Odontochilus tortus King & Pantl. 1896

Tên đồng nghĩaAnoectochilus densiflorus Mansf. 1930; Anoectochilus tortus (King & Pantl.) King & Pantl. 1898; Odontochilus densiflorus (Mansf.) Tang & F.T.Wang ex Merr. & Metcalf 1945; Pristiglottis torta (Ki ng & Pantl.) Aver. 1996.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan, thân có lông, cao 8-12 cm, lá 4-6 chiếc. Hoa 5-10 chiếc, kích thước 1 cm, nở

vào mùa Thu.

Phân bố: Cúc Phương, Ninh Bình.

6. Odontochilus umbrosus (Aver.) Ormerod 2002 

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 25 cm, lá 5-7 chiếc mầu xanh thẫm. Chùm hoa ở ngọn cao 5-7 cm, hoa 8-14 chiếc, kích thước 10-12 mm nở vào mùa Đông.

Phân bố: Đắk Gley, Đắk Nông, Kontum.

Ghi Chú: Trong cuốn Updated Checklist of The Orchids of Vietnam do Leonid Averyanov và Anna L. Averyanova đã chuyển sang loài Pristiglottis, nhưng chỉ được coi như là đồng danh.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam