Logo Website

Chi Otochilus Lindl. 1830

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Otochilus albus Lindl. 1828

Tên đồng nghĩaBroughtonia pendula Wall. ex Lindl. 1830; Broughtonia pendula Wall. Ex Hook.f. 1890; Coelogyne alba (Lindl.) Rchb.f. 1862.

Tên Việt Nam: Thiệt nhĩ trắng (PHH), Rau rút trắng (TH).

Mô tả: Phong lan, thân có nhiều đốt hình thoi, lá 2 chiếc ở ngọn. Chùm hoa dài tới 20 cm, hoa 12-16 chiếc, kích thước 1-2 cm, nở vào cuối Xuân. 

Phân bố: Lai Châu, Sơn La, Lâm Đồng, Đà Lạt.          

2. Otochilus focus Lindl. 1830

Tên đồng nghĩaBroughtonia fusca (Lindl.) Wall.1890; Coelogyne fusca (Lindl.) Rchb.f 1862.

Tên Việt Nam: Thiệt nhĩ sậm (PHH), Rau rút hồng (TH).

Mô tả: Phong lan, lá 2 chiếc ở ngọn. Chùm hoa dài 20 cm, hoa tới 20 chiếc, kích thước 1,4-1,6 cm mầu trắng hồng, cuống hoa nâu sậm, thơm và nở từ mùa Thu tới mùa Xuân.

Phân bố: Lào Cai, Quản Bạ, Hà Giang, Lâm Đồng, Đơn Dương, Bảo Lộc, Tây Nguyên.

3. Otochilus lancilabius Seidenf. 1986

Tên đồng nghĩaOtochilus albus var. lancilabius (Seidenf.) Pradhan 1979.

Tên Việt Nam: Thiệt nhĩ môi thon (PHH).

Mô tả: Phong lan, thân có màng bọc, dài 4-10 cm, rộng 6 mm tới 2 cm, lá dài 12-19 cm rộng 2,5-4,2 cm mọc trên các đốt. Chùm hoa dài 13-18 cm, hoa 5-10 chiếc, kích thước 1,5-2,2 cm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Tây Nguyên.

4. Otochilus porrectus Lindl. 1830

Tên đồng nghĩaCoelogyne porrecta (Lindl.) Rchb.f. 1862; Otochilus forrestii W.W.Sm. 1921; Otochilus fragrans (Wall. ex Lindl.) G.Nicholson 1886; Otochilus latifolius Griff. 1851; Tetrapeltis fragrans Wall. ex Lindl. 1833.

Tên Việt Nam: Rau rút tầu (TH).

Mô tả: Phong lan, thân hình thoi dài 2,5-11 cm hơi nhăn. Lá 2 chiếc ở ngọn. Chùm hoa dài 15-20 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 2,5 cm, thơm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Núi Chu Yang Sinh, Krông bông, Đắc lắc.

5. Otochilus pseudoporrectus Seidenf. ex Aver. 1988 

Tên Việt Nam: Rau rút langbian (TH).

Mô tả: Loài Phong lan đặc hữu của Việt Nam. Thân có đốt củ giả thuôn trụ, chia nhanh. Lá 2 chiếc ở đỉnh. Cụm hoa ở đỉnh. Hoa có cánh môi 3 thùy, có 3 vạch và u ở đáy.

Phân bố: Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam