Logo Website

Chi Pachystoma Bl. 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Pachystoma pubescens Blume 1825

Tên đồng nghĩaPachystoma gracile Schltr. 1906; Pachystoma hirsuta (J.Joseph & Vajr.)

C.S.Kumar & Manilal 1987; Pachystoma ludaoense S.C.Chen & Y.B.Luo 2002.

Tên Việt Nam: Lan phấn phai (TH).

Mô tả: Địa lan lá 1-2 chiếc dài 30-50 cm, rộng 1 cm. Chùm hoa cao 4-9 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước 1,1 cm, nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Tam đảo, Ba Vì, Ninh Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam