Logo Website

Chi Panisea (Lindl.) Lindl. 1854

19/03/2020
Trên thế giới có 9 loài, Việt Nam có 7 loài.

1. Panisea albiflora (Ridl.) Seidenf. 1975

Tên đồng nghĩaZetagyne albiflora Ridl. 1921.

Tên Việt Nam: Lan khúc thần trắng (TH).

Mô tả: Phong lan củ nhỏ mọc sát với nhau, lá 2 chiếc. Hoa 1-8 chiếc, kích thước 1 cm, nở vào Xuân-Hè.

Phân bố: Núi Chúa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai.

2. Panisea apiculata Lindl. 1854

Tên đồng nghĩaChelonistele apiculata (Lindl.) Pfitzer 1907; Coelogyne apiculata (Lindl.) Rchb.f. 1862.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, nhỏ, củ có 2 lá. Hoa 1-2 chiếc, kích thước 1,25 cm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Bố Trạch, Quảng Bình, Lâm Đồng.

3. Panisea demissa (D. Don) Pfitzer 1907

Tên đồng nghĩaCoelogyne parviflora Lindl. 1833; Dendrobium demissum D. Don 1825; Panisea parviflora (Lindl.) Lindl. 1854; Panisea reflexa Lindl. 1854.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ củ mọc sát nhau. Lá 1-2 chiếc dài 8 cm, rộng 1,5 cm. Chùm hoa 5-8 chiếc, kích thước 1,2 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Myamar, Nepal, Butan.

4. Panisea tricallosa Rolfe 1901

Tên đồng nghĩaPanisea bia (Kerr) Tang & F.T.Wang 1951; Panisea pantlingii (Pfitzer) Schltr. 1914; Panisea tricallosavar. garrettii I.D.Lund 1987; Panisea unifolia S.C.Chen 1980.

Tên Việt Nam: Khúc thần ba chai (TH).

Mô tả: Phong lan củ nhỏ, lá 2 chiếc. Chùm hoa ngắn, hoa 1-2 chiếc, kích thước 2,5 cm, nở từ mùa Xuân đến mùa Thu.

Phân bố: Lào Cai, Sơn La, Hoa Bình, Kontum.

5. Panisea uniflora Lindl. 1854

Tên đồng nghĩaChelonistele biflora (C.S.P.Parish ex Rchb.f.) Pfitzer 1907; Coelogyne biflora Parish ex Rchb. f. 1865; Pleione uniflora (Lindl.) Kuntze 1891.

Tên Việt Nam: Khúc thần một hoa (TH).

Mô tả: Phong lan củ nhỏ, lá 2 chiếc. Hoa 1 chiếc nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lâm Đồng, Đà Lạt.

6. Panisea vinhii Aver. & Averyanova 2006

Tên Việt Nam: Thần khúc vinh (Tên đặt để vinh danh Nguyễn Tiến Vinh).

Phân bố: Leonid Averyanov cho biết cây này do Regalado, Nguyễn Thị Hương, Phan Kế Lộc, L. Averyanov, Nguyễn Tiến Vinh tìm được trên cao độ 700-800 th tại Núi Chúa, Ninh Thuận vào tháng 3 năm 2004.

7. Panisea yunnanensis S.C.Chen & Z.H.Tsi 1980

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan củ mọc xa nhau, lá 2 chiếc. Chùm hoa dài 2-3 cm, hoa 1-2 chiếc, kích thước 2 cm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Sapa, Lào Cai.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam