Logo Website

Chi Pecteilis Raf. 1836

19/03/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Pecteilis cambodiana (Gagnep.) Aver. 1988

Tên đồng nghĩaParhabenaria cambodiana (Gagnep.) Aver. 1932

Tên Việt Nam: Trâm lan, Cam bốt (PHH).

Mô tả: Địa lan cao 30 cm. Lá 5-6 chiếc. Chùm hoa ở ngọn, hoa 2-3 chiếc, to 4 cm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Đắk Lắk, Đồng Nai.

2. Pecteilis cochinchinensis (Gagnep.) Aver. 1988

Tên đồng nghĩaParhabenaria cochinchinensis Gagnep.1951. 

Tên Việt Nam: Bạch Phượng (PHH, TH).

Mô tả: Địa lan đặc hữu của Việt Nam, cao 30 cm lá 4-6 chiếc, dài 20-30 cm, rộng 2-3 cm. Chùm hoa mọc ở ngọn hoa 2-3 chiếc.

Phân bố: Đồng Nai, Tân Biên, Tây Ninh.

3. Pecteilis sagarikii Seidenfaden 1973 

Tên đồng nghĩaPecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C.S.Kumar 2002

Tên Việt Nam: Lan mỏ vịt.

Mô tả: Địa lan, thân và lá chết vào mùa đông nhưng mùa Xuân sẽ mọc cây mới từ củ. Lan có 2-3 lá ở sát gốc, chùm hoa cao 15-20 cm, hoa ở ngọn từ 2-10 chiếc, kích thước 1,5-2 cm, nở vào tháng 8-9, hơi thơm.

Phân bố: Easup, Đắk Lắk 

4. Pecteilis susannae (L.) Raf. 1837

Tên đồng nghĩaHabenaria susannae (L.) R.Br. 1810; Hemihabenaria susannae (L.) Finet

1902.

Tên Việt Nam: Bạch phượng (PHH), Bạch phượng tua (TH).

Mô tả: Địa lan cao 50-70 cm. Lá 4-6 chiếc. Chùm hoa ở ngọn, cao 5-7 cm, hoa 4-7 chiếc, kích thước 4-10 cm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Tam Đảo, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam