Logo Website

Chi Pelatantheria Ridl. 1896

19/03/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Pelatantheria ctenoglossum Ridl. 1896

Tên đồng nghĩaCleisostoma lophochilum (Gagnep.) Garay 1972; Sarcanthus lophochilus Gagnep. 1951.

Tên Việt Nam: Môi râu lược (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 30 cm, lá 2 bên ngắn, rễ phụ mọc khắp thân cây. Hoa 1-3 chiếc mọc ở nách lá, kích thước 1,2 cm, nở vào mùa Hè-Thu. 

Phân bố: Tam Đảo, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai.

2. Pelatantheria eakroensis Haager 1993 

Tên Việt Nam: Môi râu trung (TH).

Mô tả: Phong lan nhor, cao 10 cm. Hoa 2-3 chiếc mầu vàng. 

Phân bố: Phú Yên, Khánh Hòa.

3. Pelatantheria insectifera (Rchb. f.) Ridl. 1896 

Tên đồng nghĩaSarcanthus insectifera Rchb. f. 1857

Tên Việt Nam: Môi râu ruồi (TH).

Mô tả: Phong lan hay thạch lan. Thân cao 10-15 cm, lá ngắn và dầy, hoa 1-3 chiếc, kích thước 1,5 cm, nở vào mùa Thu-Đông.

Phân bố: Sìn Hồ, Lai châu, Lạng Sơn, Hà Nội (Sơn Tây), Ninh Bình.

4. Pelatantheria rivesii (Guillaumin) Tang & F.T.Wang 1951

Tên đồng nghĩaCleisostoma thomatoglossum Guillaumin 1961; Sarcanthus rivesii Guillaumin1930; Sarcanthus tonkinensis Guillaumin 1930.

Tên Việt Nam: Môi râu Bắc (TH).

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, thân dài tới 1 m. Chùm hoa dài 5-10 cm, hoa 2-7 chiếc, kích thước 8 mm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Lào Cai, Cao Bằng.

5. Pelatantheria woonchengii O'Byrne 2009

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, thân cao 20-30 cm, lá ngắn và dầy. Hoa 1-3 chiếc, kích thước 1,1-1,4 cm, nở vào mùa Xuân-Thu, thơm như mùi Vani.

Phân bố: Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam