Logo Website

Chi Pennilabium J.J.Sm. 1914

19/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Pennilabium angraecum (Ridl.) J.J.Sm. 1914

Tên đồng nghĩaSaccolabium angraecum Ridl. 1898; Saccolabium aurantiacum J.J.Sm. 1910.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan thân ngắn 5 cm, chùm hoa dài 5-7 cm, hoa nở chiếc một vào mùa Thu.

Phân bố: Quan sơn, Thanh Hóa.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam