Logo Website

Chi Phreatia Lindl. 1830

19/03/2020
Trên thế giới có 150 loài, Việt Nam có 5 loài.

1Phreatia densiflora (Blume) Lindl. 1830

Tên đồng nghĩaDendrolirium densiflorum Blume 1825; Eria myosurus Rchb.f. 1857; Eria stachyurus Rchb. f. 1868; Phreatia myosurus (Rchb.f.) Lindl. 1859; Phreatia stenostigma Schltr. 1911.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân hay củ, lá 12 chiếc hình cánh quạt. Chùm hoa dài 40 cm, hoa nhiều, kích thước 1,5 mm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Ninh Bình, Thừa Thiên, Tây Nguyên, Lâm Đồng.

2Phreatia formosana Rolfe ex Hemsl 1895.

Tên đồng nghĩaOctarrhena formosana (Rolfe ex Hemsl.) S. S. Ying 1990; Octarrhena kotoinsularis (Fukuy.); S. S. Ying 1990; Phreatia evrardii Gagnep. 1931; Phreatia kotoinsularis Fukuy. 1936.

Tên Việt Nam: Thùy lan (PHH), Thủy điểm núi.

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân ngắn, lá 4-6 chiếc bọc chung quanh, dài 7-13 cm, rộng 0,8-1 cm. Chùm hoa dài 6-7 cm. Hoa 15-20 chiếc, kích thước 2 mm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Tây Nguyên, Lâm Đồng.

3Phreatia laxiflora (Blume) Lindl. 1830

Tên đồng nghĩaEria laxiflora (Blume) Miq. 1859; Phreatia coriacea (Blume) Lindl. 1830;

Pinalia laxiflora (Blume) Kuntze 1891.

Tên Việt Nam: Thủy điểm lông môi (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 6 chiếc. Chùm hoa dài 20 cm, hoa nhiều nở vào cuối mùa Đông.

Phân bố: Lâm Đồng.

4Phreatia listrophora Ridl 1896

Tên Việt Nam: Thủy điểm Hòn Bà.

Mô tả: Phong lan hay thạch lan củ có 2 lá dài khoảng 12 cm, ngang 1,2 cm, dò hoa cao 18 cm, hoa kích thước khoảng 3 mm. Hoa nở vào mùa Đông.

Phân bố: Lê hồng Sơn thấy tại Hòn Bà, Khánh Hoà ngày 29-11-2014. 

5Phreatia plantaginifolia (J.König) Ormerod 1995

Tên đồng nghĩaEria minutiflora (Lindl.) Rchb.f 1868; Eria secunda (Blume) Rchb.f. 1857; Phreatia microtidis Lindl. 1859; Phreatia minutiflora Lindl. 1859; Phreatia secunda (Blume) Lindl. 1830.

Tên Việt Nam: Thủy điểm lệch (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dầy và cứng 5-9 chiếc xếp theo hình cánh quạt, chùm hoa ngắn 5-7 cm. Hoa 5-15 chiếc, kích thước 2 mm, nở vào Thu. 

Phân bố: Lào Cai, Quảng Bình.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam