Logo Website

Chi Platanthera L.C.Rich. 1817

19/03/2020
Trên thế giới có 100 loài, Việt Nam có 2 loài.

1Platanthera angustata (Blume) Lindl. 1835

Tên đồng nghĩaHabenaria angustata Kuntze 1891; Habenaria elmeri Ames 1912; Habenaria halconensis Ames 1907; Platanthera hachijoensis Honda 1935; Platanthera halconensis (Ames) Schltr. 1911; Platanthera mandarinorum f. hachijoensis (Honda) M.Hiroe 1971.

Tên Việt Nam: Bình hùng hẹp (PHH), Đại phấn (TH).

Mô tả: Địa lan cao 20-30 cm, lá 3-4 chiếc. Chùm hoa ở ngọn dài 30-60 cm, hoa 5-10 chiếc, kích thước 1,25 cm, úp mặt xuống đất, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Tam Đảo, Krông Bông, Đắk Lắk, Kon plong Kon Tum, Tây nguyên, Lâm Đồng.  

2Platanthera epiphytica Aver. & Efimov 2007

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 22 cm, lá 1-2 chiếc dài 12 cm, rộng 7 cm. Chùm hoa cao 22 cm, hoa 8-10 chiếc không mở rộng, kích thước 6 mm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Lạc Dương, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam