Logo Website

Chi Pleione D. Don 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 16 loài, Việt Nam có 5 loài.

1Pleione × barbarae Braem 1999

Tên đồng nghĩaPleione × harberdii Braem 1999; Pleione × moelleri Braem 1999; Pleione × mohrii.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, Thạch lan hay địa lan rất nhỏ, loài lai tự nhiên giữa Pleione bulbocodioides và Pleione grandiflora, củ cao 2-3 cm. Hoa 1 chiếc, cuống ngắn 3-4 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lào Cai.

2Pleione grandiflora (Rolfe) Rolfe 1904

Tên đồng nghĩaCoelogyne grandiflora Rolfe 1903; Pleione pinkepankii Braem & H.Mohr 1989.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Thạch lan, củ mầu xanh dài 3-4,5 cm, ngang 1,2-1,5 cm. Lá 1 chiếc, cuống hoa cao 7-10 cm, hoa 1 chiếc mầu hồng tím hay trắng kích thước 10 cm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Văn Bản, Lào Cai.

3Pleione maculata (Lindl.) Lindl. 1851

Tên đồng nghĩaCoelogyne arthuriana Rchb.f. 1881; Coelogyne diphylla (Lindl. & Paxton) Lindl. 1854; Coelogyne maculata Lindl. 1830; Coelogyne maculata var. virginea Rchb.f. 1887; Gomphostylis candida Wall. ex Lindl. 1830

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan hay thạch lan, củ kích thước 1-3 cm. Lá 2 chiếc. Hoa 1 chiếc, kích thước 4-5 cm, thơm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Hoàng Liên Sơn, Lào Cai.

4Pleione praecox (Lindl.) D. Don 1825

Tên đồng nghĩaPleione birmanica (Rchb.f.) B.S.Williams 1894; Pleione concolor hort. ex B.S. Williams 1894; Pleione praecox var. alba E.W.Cooper 1951; Pleione praecox var. candida Pfitzer 1907; Pleione praecox var. reichenbachiana(T.Moore & Veitch) Torelli & Riccab. 2000.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, lá 2 chiếc. Hoa một chiếc, kích thước 7-10 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên.

5Pleione vietnamensis Aver. & P.J.Cribb 1999

Tên Việt Nam: Chưa có.

Sinh thái, mô tả: Loài Pleione vietnamensis Aver. & P.J.Cribb mọc ở khoảng 5-10 m trên một thân cổ thụ đầy rêu cùng chỗ với cây AcanthephippiumCalantheGoodyera và BulbophyllumPleione vietnamensis cây lá hơi giống Pleione praecox, hay Pleione hookeriana nhưng hoa không nở bung ra mà hơi cúp lại và mầu hoa cũng nhạt hơn.

Phân bố: núi Ngọc Linh giáp giới Kon Tum và Quảng Nam trên cao độ khoảng 2500 m. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam