Logo Website

Chi Plocoglottis Blume 1825

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt Nam có 3 loài.

1Plocoglottis bokorensis (Gagnep.) Seidenf. 1979

Tên đồng nghĩaBulbophyllum bokorense Gagnep. 1950; Plocoglottis mirabilis Seidenf. 1970.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 150 cm, chùm hoa cao 40-50 cm, hoa 10-15 chiếc to 3 phân, rụng lá khi hoa nở vào mùa Hè.

Phân bố: Leonid Averyanov và Nguyễn tiến Hiệp tìm thấy tại Krông Bông, Đắc Lắk năm 2000 và Khánh Lê, Khánh Hòa năm 1995, Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú Quốc.

2. Plocoglottis javanica Blume 1825             

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan lá 1 chiếc, chùm hoa cao 60 cm, hoa 6-10 chiếc, kích thước 3 cm, nở lần lượt vào mùa Hè.

Phân bố: Leonid Averyanov và Nguyễn Tiến Hiệp tìm thấy tại Khánh Hòa năm 1995, Lâm Đồng.

3Plocoglottis quadrifolia J.J.Sm. 1926

Tên Việt Nam: Tái Ngộ Thanh Tùng (HLVN).

Mô tả: Địa lan. Cây cao khoảng 30-40 cm, lá 5-6 chiếc dài khoảng 12 cm. Dò hoa mọc từ đáy củ, cao khoảng 30 cm. Hoa khoảng 10 chiếc, kích thước 4 cm, 2 cánh hoa bên dưới cuộn lại. Hoa nở vào tháng 4-5.

Phân bố: Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hoà.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam