Logo Website

Chi Podochilus Blume1825

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 60 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Podochilus cultratus Lindl. 1833

Tên Việt Nam: Túc thiệt (PHH), Lan lá kim (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ thân rủ, dài 10-15 cm, chùm hoa ngắn, 2-4 chiếc, kích thước 5 mm nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Bình Trị Thiên.

2. Podochilus banaensis Ormerod 2003

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Thach lan cao 13 cm, lá dài 9-13 cm, rộng 2 cm. Chùm hoa ở ngọn, ngắn, hoa 4-5 chiếc mầu trắng, kích thước 4 mm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Núi Bà Nà, Hà Cối, Quảng Ninh. Omerod tìm thấy tại Quảng Nam, Đà Nẵng tháng 7 năm 1986, 

Ghi chú: theo Omerod loài này bề ngoài rất giống Podochilus khasianus nhưng cấu trúc bên trong khác hẳn.

3. Podochilus khasianus Hook.f. 1890

Tên đồng nghĩaPodochilus chinensis Schlechter. 1924; Podochilus intermedius Aver. 1988.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan cao 5-12 , lá dài 6-7 cm, rộng 1,5-2,5 cm. Chùm hoa ngắn 2-4 chiếc, kích thước 5-10 mm nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lâm Đồng, Di Linh, Phú Quốc.

4. Podochilus microphyllus Lindl. 1833 

Tên đồng nghĩaPodochilus confusus J.J.Sm. 1927.

Tên Việt Nam: Túc thiệt lá nhỏ (PHH), Lá kim thẳng (TH).

Mô tả: Phong lan thân buông rủ, lá xếp 2 bên. Chùm hoa ở ngọn dài 2-3 cm, hoa 2-6 chiếc, kích thước 4 mm nở vào mùa Đông-Xuân.

Phân bố: Quản Bạ, Hà Giang, Kon Plong, Kontum.

5. Podochilus oxystophylloides Ormerod 2003

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dầy và cứng, chùm hoa mọc ở ngọn, kích thước hoa 3 mm, 3 chiếc nở liên tiếp vào Xuân-Hè.

Phân bố: Mộc Châu, Sơn La, Văn Bản, Lào Cai.

6. Podochilus tenuis (Blume) Lindl. 1833

Tên đồng nghĩaApista tenuis Bl. 1825; Podochilus acicularis Hkr.f 1890.

Tên Việt Nam: Túc thiệt mảnh (PHH), Lá kim mảnh (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 20-25 cm. Chùm hoa mọc ở nách lá, hoa 3-4 chiếc, kích thước 1,7 cm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Lâm Đồng.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam