Logo Website

Chi Polystachya Hooker 1824

20/03/2020
Trên thế giới có 130 loài, Việt Nam chỉ có 1 loài.

1. Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet 1974

Tên đồng nghĩaPolystachya purpurea var. lutescens Gagnep. 1934; Polystachya reichenbachiana Kraenzl. 1926; Kraenzl. 1926; Polystachya siamensis Ridl. 1896.

Tên Việt Nam: Đa Phương (PHH), Đa Bông (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dài 10 cm, rộng 2 cm, chùm hoa dài 20-30 cm, hoa 15-25 chiếc, kích thước 5 mm nở vào mùa Hè.

Phân bố: Lâm Đồng, Bảo Lộc, Kiên Giang, Phú Quốc.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam