Logo Website

Chi Pomatocalpa Breda Kuhl & Hasselt 1829

20/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Pomatocalpa angustifolium Seidenf. 1988

Tên Việt Nam: Thủy li (TH).

Mô tả: Phong lan thân lớn, rễ phụ rất dài, lá mềm và dài 10-12 cm, rộng 2-3 cm. Chùm hoa dài 30-40 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 2 cm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Nam Đồng, Thừa Thiên Huế, Hương Hóa, Quảng Trị, Lâm Đồng.

2. Pomatocalpa grandis Seidenf. (1992). 

Tên Việt Nam: Thủy li lớn (TH).

Mô tả: Phong lan lớn nhất trong loài này, lá dài 16-18 cm, rộng 3 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Đặc hữu tại Đà Lạt.

3. Pomatocalpa spicata Breda 1827

Tên đồng nghĩaPomatocalpa expansum (Rchb. f.) J. J. Sm. 1912; Pomatocalpa mannii (Rchb. f.) J. J. Sm. 1912; Pomatocalpa vitellinum (Rchb. f.) Ames in E.D.Merrill 1925.

Tên Việt Nam: Thủy li vàng (TH).

Mô tả: Phong lan thân lớn lá mềm. Chùm hoa dài 10-15 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước 1,5 cm, nở dần dần vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Hòa Bình, Ninh Bình, Tây Nguyên, Đồng Nai, Nam Cát Tiên.

4. Pomatocalpa tonkinense (Gagnep.) Seidenf. 1975 

Tên đồng nghĩaCamarotis falciformis Tixier 1964; *Cleisostoma tonkinense Gagnep. 1951; Pomatocalpa falciforme(Tixier) Garay 1972; Pomatocalpa laoticum Seidenf. 1970 

Tên Việt Nam: Thủy li bắc (TH).

Mô tả: Phong lan cao 15-20 cm, lá dài 25-30 cm, rộng 2-4 cm. Chùm hoa dài 12-15 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước 2 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Cúc Phương, Ninh Bình, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam