Logo Website

Chi Porpax Lindley 1845

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 11 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Porpax elwesii (Rchb.f.) Rolfe 1908

Tên đồng nghĩaPorpax meirax var. elwesii (Rchb.f.) R.C.Srivast. 1995; Porpax nummularia (Kraenzl.) Smitinand 1958; Porpax semiconnata (Kraenzl.) Smitinand 1958.

Tên Việt Nam: Lan trứng ốc (TH).

Mô tả: Phong lan hay thạch lan, củ kích thước khoảng 1 cm, hơi dẹt, mọc sát nhau. Lá 2 chiếc mọc khi hoa tàn, hoa đơn độc kích thước 1,2 cm nở vào mùa Hè.

Phân bố: Bà Rịa, Vũng Tầu, Đồng Nai, Phú Quốc.

2. Porpax lanii Seidenf. 1981

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ hơi dẹt, mọc sát nhau lá 2 chiếc. Hoa 2 chiếc, nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Lai Châu, Sơn La.

3. Porpax reticulata Lindl. 1845

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ củ dẹt, hoa 1 chiếc, hoa nở vào cuối mùa Đông.

Phân bố: Leonid Averyanov và Phan Kế Lộc tìm thấy tại Sa thầy, Kon Tum vào đầu năm 2000.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam