Logo Website

Chi Pristiglottis Cretz. & J.J.Sm. 1934

20/03/2020
Trên thế giới có 21 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Pristiglottis saprophytica Aver. 2003

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Lan cộng sinh, không lá và diệp lục, mầu nâu tía. Thân đứng, cao 22 cm. Chùm hoa dài 10 cm. Hoa khoảng 16 chiếc, kích thước 5-6 mm, mầu trắng, khi nở lộn ngược và nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lạc Dương, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam