Logo Website

Chi Pteroceras Hasselt ex Hassk. 1842

20/03/2020
Trên thế giới có 19 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Pteroceras compressum (Blume) Holttum 1960

Tên đồng nghĩaPteroceras sumatranum (Schltr.) Seidenf. 1988; Sarcochilus compressus (Blume) Rchb. f. 1863; Sarcochilus sumatranus Schltr. 1911; Thrixspermum compressum (Blume) Rchb. f. 1868.

Tên Việt Nam: Dực giác (PHH), Môi sừng (TH).

Mô tả: Phong lan, lá 6-8 chiếc. Chùm hoa dài 25 cm, hoa 5-10 chiếc, kích thước 1,6 cm, nở 2-3 chiếc một lúc vào mùa Thu.

Phân bố: Alex và Karel Petrzelka tìm thấy tại Trị An, Đồng Nai.

2. Pteroceras leopardinum (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand 1963

Tên đồng nghĩaBiermannia annamensis Guillaumin 1955; Cleisostoma sigaldiense Guillaumin 1953; Proteroceras holttumii J. Joseph & Vajr. 1974; Proterteroceras holttumii J. Joseph & Vajr. 1974; Sarcochilus benguetensis Ames & Quisumb. 1932.

Tên Việt Nam: Môi sừng beo (TH).

Mô tả: Phong lan, lá 6 chiếc. Chùm hoa dài 3-4 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước 1 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Đầm Ron, Lâm Đồng, Kon Plong, Kon Tum.

3. Pteroceras semiteretifolium H.A.Pedersen 1992

Tên đồng nghĩaPteroceras uniflorum Tixier 1967; Sarcochilus uniflorus Gagnep. 1933.

Tên Việt Nam: Dực giác bán trụ (PHH), Moi dừng một hoa (TH).

Mô tả: Phong lan đặc hữu của Việt Nam, hoa đơn độc, kích thước 1,85 cm nở các mùa trong năm. 

Phân bố: Đầm Ron, Lâm Đồng, Đà Lạt.

4. Pteroceras teres (Blume) Holttum 1960

Tên đồng nghĩaPteroceras suaveolens (Roxb.) Holttum 1960; Sarcochilus palawanensis Ames 1915; Sarcochilus suaveolens (Roxb.) Hook. f. 1890; Sa cochilus teres (Blume) Rchb. f. 1863; Sarcochilus teres var. exinflatus J. J. Sm. 1932.

Tên Việt Nam: Dực giác tròn (PHH), Môi sừng trụ (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-17 chiếc. Chùm hoa 4-5 chiếc, dài 7-8 cm, hoa 4-5 chiếc, kích thước 1 cm, thơm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú Quốc.

5. Pteroceras simondianum (Gagnep.) Aver. 1988

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-5 chiếc, dài 12-18 cm, rộng 2-3 cm. Chùm hoa 3-4 chiếc, dài 6-10 cm, hoa 4-6, kích thước 2 cm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Hồ Ba Bể, Bắc Kạn, Da Krong, Quảng Trị.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam