Logo Website

Chi Renanthera Lour. 1790

20/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Renanthera annamensis Rolfe 1907

Tên Việt Nam: Hồng nhung (PHH), Phượng vĩ trung (TH).

Mô tả: Phong lan thân dài 2-3 m, lá dầy, cứng dài 5-7 cm, rộng khoảng 2 cm. Chùm hoa có nhánh dài 25 cm, hoa vàng có đốm đỏ.

Phân bố: Đà Lạt.

2. Renanthera citrina Aver. 1997

Tên Việt Nam: Phượng vĩ vàng.

Mô tả: Phong lan cao 30-80 cm, chùm hoa dài 15-40 cm, kích thước hoa 5-6 cm, chùm hoa 10-20 chiếc, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Quản Bạ, Vị Xuyên, Hà Giang.

3. Renanthera coccinea Lour. 1790

Tên đồng nghĩaEpidendrum renanthera Raeusch. 1797; Gongora philippica Llanos 1859.

Tên Việt Nam: Huyết nhung dún (PHH), Phượng vĩ bắc (TH).

Mô tả: Phong lan, thân dài 1-5 thước. Chùm hòa dài 40-100 cm, hoa 30-78 chiếc, kích thước 5-6,5 cm. Nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Khắp miền bắc, miền trung và miền nam của Việt Nam.

4. Renanthera imschootiana Rolfe 1891

Tên đồng nghĩaRenanthera papilio King & Prain 1895.

Tên Việt Nam: Huyết nhung trơn (PHH), Phượng vĩ nam (TH).

Mô tả: Phong lan, thân cao 30-70 cm, chùm hoa dài 30-50 cm, hoa 20-30 chiếc, kích thước 5-6 cm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lâm Đồng, Đồng Nai.

5. Renanthera vietnamensis Aver. & R.Rice 2002

Tên Việt Nam: Phượng vĩ Việt Nam.

Mô tả: Phong lan thân cao 30-80 cm. Chùm hoa dài 20-45 cm, hoa 20-30 chiếc, kích thước 6 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Vị Xuyên, Quản Bạ, Hà Giang (năm 2000), Tân Sơn, Phú Thọ.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam