Logo Website

Chi Rhomboda Lindl. 1857

20/03/2020
Trên thế giới có 21 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Rhomboda lanceolata (Lindl.) Ormerod 1995

Tên đồng nghĩaDossinia lanceolata Lindl. 1857, Anoectochilus pomrangianus Seidenf. 1978.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 10-25 cm. Lá 3-4 chiếc dài 3-6 cm. Chùm hoa cao 7-8 cm, hoa 10-14 chiếc, kích thước 3-4 mm. 

Phân bố: Lâm Đồng.

2. Rhomboda pauciflora (Ridl.) Ormerod 1998

Tên đồng nghĩaHetaeria angustifolia Carr 1935; Hetaeria pauciflora Ridl. 1909; Rhomboda angustifolia (Carr) Ormerod 1995

Phân bố: Malaysia, Borneo và Việt Nam.

3. Rhomboda petelottii (Gagnep.) Ormerod 1998

Tên đồng nghĩaAnoectochilus petelotii (Gagnep.) Seidenf. 1975; Haemaria petelotii Gagnep. 1933; Odontochilus petelotii (Gagnep.) Tang & F.T.Wang 1951           

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan hay thạch lan bò trên mặt đất cao 20-35 cm. Lá dài 4-7 cm, mặt trên xanh thẫm mặt dưới mầu hồng. Chùm hoa cao 7-12 cm, hoa 5-10 chiếc, kích thước 5-6 mm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Yên Châu, Môc Châu, Sơn La, Trùng Khánh, Cao Bằng, Quản Hoa, Thanh Hóa.

4. Rhomboda yakusimensis (Masam.) Ormerod 1995

Tên đồng nghĩaHetaeria cristata var. minor Rendle 1902; Hetaeria cristata var. tokioi (Fukuy.) S.S.Ying 1977; Hetaeria tokioi Fukuy. 1934; Hetaeria yakusimensis (Masam.) Masam. ex E.Walker 1976; Rhomboda tokioi (Fukuy.) Ormerod 1998.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan hay thạch lan bò trên mặt đất. Lá 4-6 chiếc xanh nhạt có những sọc mầu trắng bạc. Chùm hoa cao 5-15 cm, hoa 3-15 chiếc, không mở rộng, kích thước 7 mm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam