Logo Website

Chi Rhynchostylis Blume 1825

20/03/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Rhynchostylis coelestis (Rchb. f.) Rchb. f. ex Veitch 1891

Tên đồng nghĩaSaccolabium coeleste Rchb. f. 1885; Vanda pseudo-coerulescens Guillaumin 1830.

Tên Việt Nam: Cờ lao (PHH), Ngọc điểm hải âu (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân đơn cao 20-30 cm, lá mọc hai bên. Chùm hoa lên thẳng cao 15-20 cm, hoa 15-20 chiếc cánh dầy, kích thước 2 cm, nở vào mùa Hè-Thu.

Phân bố: Lâm Đồng, Lộc Ninh, Sông Bé.

2. Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley 1896

Tên đồng nghĩaAnota gigantea (Lindl.) Fukuy. 1944; Gastrochilus giganteus (Lindl.) Kuntze 1891; Rhynchostylis gigantea subsp. violacea (Lindl.) Christenson 1985; Saccolabium albolineatum Teijsm. & Binn. 1864; *Saccolabium giganteum Lindley 1833.

Tên Việt Nam: Ngọc điểm đai châu.

Mô tả: Phong lan, thân đơn cao 70-80 cm, lá to bản dài 30-40 cm, rộng 4-7 cm. Chùm hoa dài 20-40 cm, hoa 40-60 chiếc, kích thước 2,5 cm, có nhiều mầu, thơm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai.

3. Rhynchostylis retusa (L.) Blume 1825

Tên đồng nghĩaRhynchostylis guttata Rchb. f 1854; Rhynchostylis violacea Rchb. f. 1854; Sarcanthus guttatus Lindl. 1831.

Tên Việt Nam: Đuôi cáo (PHH), Ngọc điểm đuôi cáo (TH), Ngọc điểm vỹ hồ (Lê Trung Tín).

Mô tả: Phong lan thân đơn, cao 20-40 cm, lá dầy cà cứng, dài 30-40 cm rộng 3-5 cm. Chùm hoa rủ xuống dài 30-60 cm, hoa mọc dầy và nhiều, kích thước 1,5-2 cm, nở vào mùa Đông-Xuân.

Phân bố: Sơn La, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Hòa Bình, Phong Nha, Quảng Bình, Tây Nguyên, Lâm Đồng.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam