Logo Website

Chi Saccolabiopsis J.J.Smith 1918

20/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

1. Saccolabiopsis pusilla (Lindl.) Seidenf. & Garay 1972

Tên đồng nghĩaGastrochilus pumilio (Rchb.f.) Kuntze 1891; *Oeceoclades pusilla Lindl. 1833; Pennilabium pumilio(Rchb.f.) Pradhan 1979; Saccolabium pumilio Rchb.f. 1864; Saccolabium pusillum (Lindl.) Lindl. 1859.

Mô tả: Phong lan đơn thân, mọc ở những cây bụi thấp tầm 3-4 m gần bờ nước. Lá dài 5-10 cm, rộng 1,5-2 cm. Chùm hoa nhiều, bông thõng, hoa nhỏ kích thước khoảng 1,5-2 mm, lưỡi có hình chữ X màu tím. Hoa nở lâu hơn 1 tuần, thơm nhẹ. Nở vào tháng 3-4 hàng năm.

Phân bố: Lần đầu tiên Nguyễn Văn Cảnh tìm thấy tại Krông Nô, Đắk Nông.

2. Saccolabiopsis viridiflora Aver. 2005

Tên đồng nghĩaSaccolabiopsis wulaokenensis W.M.Lin, Kuo Huang & T.P.Lin 2006.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, thân ngắn, lá 3-8 chiếc. Chùm hoa dài 4-7 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 3-4 mm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam