Logo Website

Chi Sarcoglyphis Garay 1972

20/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Sarcoglyphis brevilabia Aver. 2012

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan, thân ngắn 3-8 cm, mọc thẳng. Lá 6-12 chiếc mọc dầy, dài 4-8 cm, rộng 1,5-2,5 cm. Chùm hoa mọc từ kẽ lá, không có nhánh dài 5 cm. Kích thước hoa 8-9 mm, không thơm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Leonid Averyanov, Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Tiến Vinh tìm thấy ở Mường Chà, Hứa Ngãi, Điện Biên ngày 8-4-2011.

2. Sarcoglyphis mirabilis (Rchb.f) Garay 1972

Tên đồng nghĩaSarcanthus mirabilis Rchb. f. 1878; Sarcanthus tixieri Guillaumin 1964;

Sarcanthus vientianensis Guillaumin 1958.

Tên Việt Nam: Nhục mấu (PHH), Túi rãnh (TH).

Mô tả: Phong lan thân ngắn 4-6 cm, lá cứng xòe sang 2 bên. Chùm hoa dài 5-10 cm, hoa 15-20 chiếc, kích thước 1 cm nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lâm Đồng, Đồng Nai.

3. Sarcoglyphis smithianus (Kerr) Seidenf. 1992 

Tên đồng nghĩaSarcanthus smithianus Kerr 1933.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan thân đơn lá xếp thành hàng. Chùm hoa 1-3 chiếc dài 10-20 cm, hoa kích thước 1 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Quản Bạ, Hà Giang, Na Rì, Bắc Kạn, Sa Thầy, Kon Tum.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam