Logo Website

Chi Schoenorchis Blume. 1825

20/03/2020
Trên thế giới có 24 loài, Việt Nam có 7 loài.

1. Schoenorchis brevirachis Seidenf. 1992

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 12-15 cm, có đốt dài 6 mm, lá dài 2,5-3,5 cm. Chùm hoa, dài 6-8 mm, hoa mầu tím đỏ, kích thước hoa 6-7 mm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Bạch Mã (Huế).

Ghi chú: Hình vẽ và mô tả rất giống với loài Cleisocentron klossii (Ridl.) Garay 1972

2. Schoenorchis fragrans (Parish & Rchb. f.) Seidenf. & Smitin. 1963

Tên đồng nghĩaGastrochilus fragrans (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze 1891; *Saccolabium

fragrans Parish & Rchb. f. 1874.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, lá 5-6 chiếc dài 2 cm. Hoa kích thước 1 cm, mọc từng chùm cao 1,25 cm, thơm nở dần dần vào mùa Hè. 

Phân bố: Điện Biên, Lâm Đồng.  

3. Schoenorchis gemmata (Lindl.) J.J. Sm. 1912

Tên đồng nghĩaCleisostoma dichroanthum Gagnep. 1951; Cleisostoma evrardii Gagnep. 1932; Schoenorchis spatulata(Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand 1963.

Tên Việt Nam: Nang lan chồi (PHH), Trứng bướm dài (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ thân rũ, lá hơi tròn và cứng. Chùm hoa dài 10-13 cm, hoa to 5 mm, thơm nở vào Xuân-Hè.

Phân bố: Lai Châu, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Kontum, Lâm Đồng.

4. Schoenorchis micrantha Reinw. 1823

Tên đồng nghĩaSchoenorchis densiflora Schltr. 1913; Schoenorchis densiflora var. abbreviata Schltr. 1913; Schoenorchis plebeja (J.J.Sm.) J.J.Sm. 1913.

Tên Việt Nam: Nang lan hoa nhỏ (PHH), Trứng bướm đơn (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 15-20 cm, lá dài 3-4 cm hơi cong. Chùm hoa dài 2-4 cm, hoa 18-30 chiếc, kích thước 1,5 mm, thơm, nở vào mùa Xuân-Hè. 

Phân bố: Lâm Đồng.

5. Schoenorchis scolopendria Aver. 2012

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, thân có nhiều nhánh dài 3-6 cm, bò theo thân cây. Lá dầy và cứng dài khoảng 8 mm, rộng 3 mm. Cuống hoa dài 2-4 mm, hoa 1-4 chiếc nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Nguyễn Tiếm Hiệp, Leonid Averyanov, Nguyễn Tiến Vinh, D.T. Doan tìm thấy tại Ba Thuộc, Thanh Hóa, ngày 17-4 năm 2012.

6. Schoenorchis seidenfadenii Pradhan 1978

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan rất nhỏ, thân bò sát với cây. Lá xếp 2 bên dài khoảng 1 cm, hoa 1-3 chiếc, kích thước 1 cm, nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Quỳnh Nhai, Sơn La, Ba Thuộc, Thanh Hóa, ĐắK LắK, Lâm Đồng.

Ghi chú: Rất để phân biệt giữa loài Schoenorchis fragans với Schoenorchis seidenfadenii.

7. Schoenorchis tixieri (Guillaumin) Seidenf. 1975 

Tên đồng nghĩaSaccolabium tixieri Guillaumin 1958.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan rất nhỏ cao 2-3 cm. Lá dẹp xanh thẫm dài 1-2 cm, rộng 6-9 mm. Hoa nhiều chùm dài 1-2 cm, 5-7 chiếc, không mở rộng, kích thước 4-5 mm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Lâm Đồng, Đà Lạt.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam