Logo Website

Chi Smitinandia Holttum 1969

20/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 2 loài.

1. Smitinandia helferi (Hook.f.) Garay 1972

Tên đồng nghĩaSaccolabium humile Ridl. 1911; Smitinandia humilis (Ridl.) Holttum 1969.

Tên Việt Nam: Lan Mã lai vàng (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 10-15 cm, lá dài 10-15 cm. Chùm hoa dài 7-10 cm, hoa 15-20 chiếc kích thước 1,2 cm nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Đồng Nai, Trị An, Phú Quốc và Đắk Nông .

2. Smitinandia micrantha (Lindl.) Holttum 1969

Tên đồng nghĩaPomatocalpa poilanei (Gagnep.) T. Tang & F.T. Wang 1951; Uncifera albiflora Guillaumin 1930.

Tên Việt Nam: Lan Mã lai trắng (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân đơn cao 20-30 cm. Chùm hoa dài 10-20 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước hoa 1,1 cm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Lộc Ninh.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam