Logo Website

Chi Spathoglottis Blume 1825

20/03/2020
Trên thế giới có chừng 60 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Spathoglottis affinis De Vriese 1854

Tên đồng nghĩaSpathoglottis lobbii Rchb. f 1862; Spathoglottis regneri Rchb. f. 1887.

Tên Việt Nam: Cau diệp gần (PHH), Chu đinh vàng trơn (TH).

Mô tả: Địa lan cao 40-50 cm. Chùm hoa cao 60-70 cm, hoa 12-15 chiếc, kích thước hoa 3,5-4 cm, nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai.

2. Spathoglottis aurea Lindl. 1850

Tên đồng nghĩaSpathoglottis wrayi Hook.f. 1890.

Tên Việt Nam: Cau diệp vàng (PHH), Chu đinh vàng (TH).

Mô tả: Địa lan củ trái xoan, lá 2-3 chiếc. Chùm hoa cao 60-70 cm, hoa vàng thẫm, kích thước hoa 5-6 cm, hoa nở vào mùa Hè.

Phân bố: Lâm Đồng, Đồng Nai.

3. Spathoglottis eburnea Gagnep. 1931

Tên Việt Nam: Cau diệp ngà (PHH), Chu đinh ngà (TH).

Mô tả: Địa lan cao 40-50 cm. Chùm hoa 60-70 cm, hoa 5-8 chiếc, kích thước hoa 3 cm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng.

4. Spathoglottis plicata Blume 1825

Tên đồng nghĩaBletia angustifolia Gaudich.; Calanthe poilanei Gagnep.; Paxtonia rosea Lindl.; Phaius rumphii Blume; Spathoglottis angustifolia (Gaudich.) Benth. & Hook.f.; Spathoglottis augustorum Rchb.f.; Spathoglottis daenikeriKraenzl.; Spathoglottis deplanchei Rchb.f.; Spathoglottis lilacina Griff.; Spathoglottis plicata var. minahassae Schltr.; Spathoglottis rosea (Lindl.) G.Nicholson; Spathoglottis spicata Lindl.; Spathoglottis vieillardii Rchb.f.        

Tên Việt Nam: Cau diệp (PHH), Chu đính tím (TH).

Mô tả: Địa lan củ trái xoan cao 3 cm, lá dài tới 90 cm. Chùm hoa dài 70-80 cm, hoa 20-25 chiếc, kích thước hoa 4 cm, nở dần dần vào mùa Xuân-Hè, nhưng có thể nở quanh năm. Hoa phần lớn mầu tím nhưng có mầu: Trắng pha hồng, vàng nhạt ....

Phân bố: Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Nai.

5. Spathoglottis pubescens Lindl. 1828

Tên đồng nghĩaSpathoglottis plicata var. pubescens (Lindl.) M. Hiroe 1971; Spathoglottis pubescens var. berkleyiHook. f. 1890.

Tên Việt Nam: Cau diệp lông (PHH), Chu đỉnh lông (TH).

Mô tả: Địa lan cao 30-40 cm, lá 3 chiếc dài 30 cm, rộng 1-2 cm có nhiều lông. Chùm hoa cao 50 cm, hoa 3-8 chiếc, kích thước hoa 3 cm, nở từ mùa Hè đến mùa Đông.

Phân bố: Lai Châu, Lào Cai, Sa Thầy, Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam