Logo Website

Chi Spiranthes L.C.Rich. 1817

20/03/2020
Trên thế giới có 50 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 1908

Tên đồng nghĩaSpiranthes suishanensis (Hayata) Schltr. 1919; Spiranthes viridiflora (Makino) Makino 1927.

Tên Việt Nam: Lan cuốn chiếu (PHH), Bàn long sâm (TH).

Mô tả: Địa lan, cao 20-40 cm, lá dài 10-15 cm, rộng 2-3 cm. Dò hoa lên thẳng cao 25-30 cm, hoa 20-30 chiếc, kích thước hoa 4 mm, có lông, mọc theo hình xoáy trôn ốc, nở vào mùa Xuân đến mùa Thu.

Phân bố: Sìn Hồ, Lai Châu, Quản Bạ, Hà Giang, Quảng Ninh và khắp miền bắc, miền trung, miền nam Việt Nam.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam