Logo Website

Chi Staurochilus Ridley 1900

20/03/2020
Trên thế giới có 14 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Staurochilus fasciatus Ridley 1896

Tên đồng nghĩaTrichoglottis fasciata (Benth. & Hook. f.) Rchb. f. 1872 ; Vandopsis leytensis Ames 1915.

Tên Việt Nam: Hổ bì (PHH, TH).

Mô tả: Phong lan, thân đơn cao 80 cm tới 120 cm, có nhiều rễ phụ. Chùm hoa gần ngôn, dài 10-15 cm, hoa 5-10 chiếc, kích thước hoa 5 cm, thơm, lâu tàn nở vào Xuân-Hè.

Phân bố: Kon Tum, Lâm Đồng, Binh Phước, Bù Gia Mập.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam